Институције

Народна библиотека Требиње

Адреса: Његошева бб
Тел: 059/271-920
Е-маил: bibliotr@teol.net
www.bibliotekatrebinje.com

Музеј Херцеговине

Адреса: Стари град 59
Тел: 059/271-060
www.muzejhercegovine.org

ЈУ Центар за информисање и културу

Адреса: Краља Петра И Ослободиоца
– Глас Требиња
Тел: 059/260-348
Е-маил: glas@spinter.net
www.glastb.com
– Радио Требиње
Тел: 059/260-248
Е-маил: rttb@spinter.net

ЈУ Дом младих

Адреса: Немањина 13
Тел: 059/225-531, 225-541

ЈУ Културни Центар Требиње

Адреса: Трг палих бораца 1
Тел: 070 311 555
Е-mail:kulturnicentartrebinje@gmail.com