Пословни инкубатор

Основан је са циљем пружања помоћи предузетницима на начин да им на почетку покретања бизниса обезбједи квалитетан пословни простор са неопходном инфраструктуром по веома повољним условима. Услуге Пословног инкубатора (Пл) могу да користе све новоосноване фирме или физичка лица која намјеравају да покрену властити бизнис. Критеријум за пријем је квалитет пословне идеје и предузетника који треба да реализује пословну идеју. Инкубатор је смјештен у простору бивше касарне и има 21 канцеларију, укупне површине 570 м2, као и велику салу са комплетном пратећом опремом за одржавање семинара, радионица и сличних скупова, капацитета око 25 мјеста.