Служба за локални економски развој, инвестиције и енергетску ефикасност – ЛЕР

Служба за локални економски развој, инвестиције и енергетску ефикасност – ЛЕР, званично је почела са радом 04.07.2014. године.

Служба је успостављена на основу потписаног Меморандума о разумијевању кроз пројекат унапређења локалног развоја (ГОЛД) кога заједнички финасирају Америчка агенција за међународни развој (УСАИД) и Шведска међународна агенција за развој и сарадњу (Сида), како би пружио подршку партнерским општинама у остваривању економског раста и развојних циљева.

Надлежности службе:

 • Пружа техничку помоћ на развоју и јачању капацитета јединице локалног економског развоја (ЛЕР) у оквиру Града
 • Пружа подршку формирању и функционисању Привредног савјета, у којем ће бити заступљени представници јавног и приватног сектора, као и академске заједнице и донаторских агенција, с циљем израде свеобухватне ЛЕР стратегије
 • Аплицирање према домаћим и страним донаторима (Амбсаде, ИПА – фондови,Министарства, Развојне агенције и други донатори)
 • Обавља све активности везеане за енергетску ефикасност локалне заједнице
 • Пружа сталну техничку подршку другим одјељенима унутар градске управе, у мјери у којој су та одјељења укључена у активности ЛЕР-а
 • Подржава стварање ЛЕР „алата“ како би се итакла вриједност Града за потенцијалне прилике инвестирања
 • Повезивање Града и интересне стране са изворима помоћи, програмима менторства, програм повезивања (твининг – енг “twinning”) и другим приликама за размјену знања и искуства
 • Пружа помоћ у фомулисању и изради стратегија и метода за приступ финасирању капиталних пројеката путем јавно-приватног партнерства и других модела
 • Развијање статистичких база података и база података о потенцијалним инвеститорима
 • Пружа помоћ у креирању, превођењу и дитрибуцији пратећих материјала за ЛЕР, као што су водичи, приручници, модули за обуку
 • Кординација посјета потенцијалних инвеститора, ЛЕР догађаја
 • Конкретна подршка ЛЕР активностима које се односе на инвестиције

Електронска пошта: ler@old.trebinje.rs.ba