Регулациони планови

 

 • Измјене и допуне дијела РП Засад поље

 • Измјене и допуне дијела РП Источне обилазнице

 • Измјена дијела регулационог плана Брегови 2 (сл.гл.ТБ. 4-19.)

 • Регулациони план И.З. Волујац 2 (Сл. гл. ТБ. бр. 6/07 стр. 14)

 

 

 • Регулациони план Блаце-Абхазовина (СЛ. гл. ТБ. бр 6/07 стр. 12)

 

 

 • Регулациони план Брегови (Сл. гл. ТБ. бр 6/07 стр. 8)

 

 • Измјена дијела РП Брегови 2 (Сл.гл.ТБ.12-17)

 

 • Регулациони план Брегови 2 (Сл. гл. ТБ. бр. 5/10 стр. 15)

 

 

 • Регулациони план Центар (Сл. гл. ТБ. бр.  3/07 стр. 19)

 

 

 • Измјена дијела РП ЈГИ – Растоци сјевер (Сл.гл.ТБ бр.3-18)

 

 • Регулациони план Градина (Сл. гл. ТБ. бр. 3/07 стр. 21)

 

 

 • Регулациони план Гробље Бањевци (Сл. гл. ТБ. бр. 07/08 стр. 5)

 

 

 • Регулациони план Јужни градски излази (Сл. гл. ТБ. бр.  03/10 стр. 26)

 

 

 • Регулациони план Мокри долови(Сл. гл. ТБ. бр. 11/06 стр. 2)

 

 

 • Регулациони план Прљача (Сл. гл. ТБ. бр. 09/07 стр. 2)

 

 

 • Регулациони план Сјеверни логор(Сл. гл. ТБ. бр. 03/07 стр. 18)

 

 

 • Регулациони план Стари град (Сл. гл. ТБ. бр. 03/07 стр. 20)

 

 

 • Регулациони план Засад поље (Сл. гл. ТБ. бр. 03/04 стр. 42)

 

 

 • Измјена дијела Регулационог плана Засад поље (Сл. гл. ТБ. бр. 04/14 стр. 1)

 

 

 • План намјене површина РП “Источни логор” (Сл.гл.ТБ.бр05/15 на стр.бр. 11)

 

 

 • Измјена дијела РП Сјеверни логор (Сл.гл. ТБ 3-16)

 

 

 • Измјене дијела РП Брегови(Сл.гл. ТБ 7-16)

 

 

 • Измјена и допуна ПП Тодорићи 3 (Сл.гл.ТБ бр.3-18)

 

 • План парцелације Тодорићи 3 (Сл.гл. ТБ 7-16)

 

 

 

 • РП Пословна зона Волујац (Сл.гл. ТБ 5-16)

 

 

 • Зононг план Град сунца (Сл.гл. ТБ 6-16)

 

 • Измјена-дијела-РП-ЈГИ-Лусац-Сл.гл_.ТБ-бр.3-18

 

 • Зонинг план Ново Требиње (Сл. гл. број 15-17)

 • Измјене дијела РП Засад поље (Сл.гл ТБ 7-16)